ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
72 หมู่ 4 ตำบลจักราช อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา  30230

โทรศัพท์ 0 4439-9055
โทรสาร 0-4439-9015
อีเมล์ korat2edu@gmail.com , admin@korat2.go.th